Chúng tôi cố gắng trả lương cho nhân sự xứng đáng với giá trị...

Chúng tôi cố gắng trả lương cho nhân sự xứng đáng với giá trị của anh ta, và chúng tôi không hướng tới giữ lại người không xứng nhận nhiều hơn mức lương tối thiểu.
We try to pay a man what he is worth and we are not inclined to keep a man who is not worth more than the minimum wage.
"Chúng tôi cố gắng trả lương cho nhân sự xứng đáng với giá trị của anh ta, và chúng tôi không hướng tới giữ lại người không xứng nhận nhiều hơn mức lương tối thiểu. We try to pay a man what he is worth and we are not inclined to keep a man who is not worth more than the minimum wage."
Danh ngôn kinh doanh Henry Ford
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận