Chồng khôn thì nổi cơ đồ Chồng dại luống tổn công phu nhọc nhằn...

Chồng khôn thì nổi cơ đồ, 
  Chồng dại luống tổn công phu nhọc nhằn.
"Chồng khôn thì nổi cơ đồ, Chồng dại luống tổn công phu nhọc nhằn."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận