Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh...

Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh.
-
It's what's in yourself that makes you happy or unhappy.
"Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh. - It's what's in yourself that makes you happy or unhappy."
Danh ngôn hạnh phúc Agatha Christie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận