Chí khí mạnh mẽ và nhiệt tình là đôi cánh vĩ đại.

Chí khí mạnh mẽ và nhiệt tình là đôi cánh vĩ đại.
"Chí khí mạnh mẽ và nhiệt tình là đôi cánh vĩ đại."
Danh ngôn tính cách Geothe (Đức)
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận