Chỉ có những người bỏ lỡ cơ hội chứ không có những người không...

Chỉ có những người bỏ lỡ cơ hội chứ không có những người không có cơ hội.
"Chỉ có những người bỏ lỡ cơ hội chứ không có những người không có cơ hội."
Danh ngôn sự nghiệp La Beaumelle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận