Châm ngôn

Tuyển chọn châm ngôn, các câu nói ngắn gọn có tác dụng hướng dẫn, khuyên răn về đạo đức...

Top yêu thích

Cần bạn bình luận