Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng Tôn giáo mà không có...

Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng.
-
Science without religion is lame, religion without science is blind.
"Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng. - Science without religion is lame, religion without science is blind."
Danh ngôn khoa học Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận