Toán học thuần túy theo cách của riêng nó là thi ca của tư...

Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic.
-
Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.
"Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic. - Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas."
Danh ngôn khoa học Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận