Đừng lo lắng về khó khăn của bạn trong toán học tôi đảm bảo...

Đừng lo lắng về khó khăn của bạn trong toán học, tôi đảm bảo với bạn rằng những khó khăn toán học của tôi còn gấp bội.
-
Do not worry about your difficulties in Mathematics. I can assure you mine are still greater.
"Đừng lo lắng về khó khăn của bạn trong toán học, tôi đảm bảo với bạn rằng những khó khăn toán học của tôi còn gấp bội. - Do not worry about your difficulties in Mathematics. I can assure you mine are still greater."
Danh ngôn khoa học Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận