Thái độ hoài nghi là bước đầu tiên trên con đường dẫn tới triết...

Thái độ hoài nghi là bước đầu tiên trên con đường dẫn tới triết học.
-
Skepticism is the first step on the road to philosophy.
"Thái độ hoài nghi là bước đầu tiên trên con đường dẫn tới triết học. - Skepticism is the first step on the road to philosophy."
Danh ngôn khoa học Denis Diderot
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận