Khoa học cho chúng ta tri thức nhưng chỉ triết học mới có thể...

Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái.
-
Science gives us knowledge, but only philosophy can give us wisdom.
"Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái. - Science gives us knowledge, but only philosophy can give us wisdom."
Danh ngôn khoa học Will Durant
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận