Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là tin rằng mình được yêu Victor...

Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là tin rằng mình được yêu
 Victor Hugo
"Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là tin rằng mình được yêu Victor Hugo"
Châm ngôn về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận