Lòng dũng cảm với sự thật là điều kiện đầu tiên cho nghiên cứu...

Lòng dũng cảm với sự thật là điều kiện đầu tiên cho nghiên cứu triết học.
-
The courage of the truth is the first condition of philosophic study.
"Lòng dũng cảm với sự thật là điều kiện đầu tiên cho nghiên cứu triết học. - The courage of the truth is the first condition of philosophic study."
Danh ngôn khoa học Hegel
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận