Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là...

Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật.
-
Every science begins as philosophy and ends as art.
"Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật. - Every science begins as philosophy and ends as art."
Danh ngôn khoa học Will Durant
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận