Các mối quan hệ là dấu xác nhận cho người trưởng thành Relationships are...

Các mối quan hệ là dấu xác nhận cho người trưởng thành.
Relationships are the hallmark of the mature person.
"Các mối quan hệ là dấu xác nhận cho người trưởng thành. Relationships are the hallmark of the mature person."
Danh ngôn cuộc sống Brian Tracy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận