Báo chí tự do dĩ nhiên có thể tốt cũng có thể xấu nhưng...

Báo chí tự do, dĩ nhiên, có thể tốt cũng có thể xấu, nhưng hầu như chắc chắn nếu không có tự do, báo chí chỉ có thể là xấu.
-
A free press can, of course, be good or bad, but, most certainly without freedom, the press will never be anything but bad.
"Báo chí tự do, dĩ nhiên, có thể tốt cũng có thể xấu, nhưng hầu như chắc chắn nếu không có tự do, báo chí chỉ có thể là xấu. - A free press can, of course, be good or bad, but, most certainly without freedom, the press will never be anything but bad."
Danh ngôn văn hóa Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận