Bánh giầy nhất hạng Liễu Đôi Xẻ ra nửa cái thì ngồi mâm năm...

Bánh giầy nhất hạng Liễu Đôi , 
  Xẻ ra nửa cái thì ngồi mâm năm.
  Ăn rồi no lóc no lăn, 
  Chép miệng tiếc rẻ, sang năm lại về.
"Bánh giầy nhất hạng Liễu Đôi , Xẻ ra nửa cái thì ngồi mâm năm. Ăn rồi no lóc no lăn, Chép miệng tiếc rẻ, sang năm lại về."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận