Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu bạn tiếp tục tìm kiếm thành...

Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu bạn tiếp tục tìm kiếm thành phần của hạnh phúc. Bạn sẽ không bao giờ sống nếu bạn vẫn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời.
-
You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.
"Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu bạn tiếp tục tìm kiếm thành phần của hạnh phúc. Bạn sẽ không bao giờ sống nếu bạn vẫn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời. - You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life."
Danh ngôn hạnh phúc Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận