Bạn không yêu người khác vì vẻ ngoài hay quần áo hay xe hơi...

Bạn không yêu người khác vì vẻ ngoài hay quần áo hay xe hơi sang trọng của họ, mà bởi họ hát bài ca mà chỉ bạn có thể nghe thấy.
You don’t love someone for their looks, or their clothes, or for their fancy car, but because they sing a song only you can hear.
"Bạn không yêu người khác vì vẻ ngoài hay quần áo hay xe hơi sang trọng của họ, mà bởi họ hát bài ca mà chỉ bạn có thể nghe thấy. You don’t love someone for their looks, or their clothes, or for their fancy car, but because they sing a song only you can hear."
Danh ngôn tình yêu Oscar Wilde
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận