Bạn không trưởng thành chẳng ai trưởng thành thay bạn được Bạn không kiên...

Bạn không trưởng thành, chẳng ai trưởng thành thay bạn được.
  Bạn không kiên cường, chẳng ai kiên cường thay bạn được.
"Bạn không trưởng thành, chẳng ai trưởng thành thay bạn được. Bạn không kiên cường, chẳng ai kiên cường thay bạn được."
Danh ngôn cuộc sống Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận