Bà phải có ông chồng phải có vợ Giàu thì một lọ khó thì...

Bà phải có ông chồng phải có vợ, 
  Giàu thì một lọ khó thì một niêu. 
  Dù cho cha đánh mẹ treo,  
  Cũng không bỏ được Chùa Keo  ngày rằm.
"Bà phải có ông chồng phải có vợ, Giàu thì một lọ khó thì một niêu. Dù cho cha đánh mẹ treo, Cũng không bỏ được Chùa Keo ngày rằm."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận