Ấy ngày mồng sáu tháng ba Ăn cơm với cà đi hội chùa Tây...

Ấy ngày mồng sáu tháng ba, 
  Ăn cơm với cà đi hội chùa Tây .
"Ấy ngày mồng sáu tháng ba, Ăn cơm với cà đi hội chùa Tây ."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận