Anh về mắc võng ru con Tán tiêu mài nghệ anh còn đi đâu...

Anh về mắc võng ru con, 
  Tán tiêu, mài nghệ, anh còn đi đâu.
"Anh về mắc võng ru con, Tán tiêu, mài nghệ, anh còn đi đâu."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận