Anh đi ngang nhà nhỏ Thấy đôi liễu đỏ Chữ thọ phết vàng Hai...

Anh đi ngang nhà nhỏ, 
  Thấy đôi liễu đỏ, 
  Chữ thọ phết vàng, 
  Hai tay anh nâng lấy gươm vàng, 
  Thác thì chịu thác, chứ buông nàng anh không buông.
"Anh đi ngang nhà nhỏ, Thấy đôi liễu đỏ, Chữ thọ phết vàng, Hai tay anh nâng lấy gươm vàng, Thác thì chịu thác, chứ buông nàng anh không buông."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận