Anh đi lọng lụa ba bông Bỏ em cấy mướn giữa đồng nắng trưa...

Anh đi lọng lụa ba bông, 
  Bỏ em cấy mướn giữa đồng nắng trưa.
"Anh đi lọng lụa ba bông, Bỏ em cấy mướn giữa đồng nắng trưa."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận