Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp.

Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp.
"Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp."
Danh ngôn sự nghiệp Ngạn ngữ Tây Ban Nha
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận