Ai làm bằng gió thì sẽ được trả lương bằng khói.

Ai làm bằng gió thì sẽ được trả lương bằng khói.
"Ai làm bằng gió thì sẽ được trả lương bằng khói."
Danh ngôn công việc Ngạn ngữ Nga
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận