Xa cách ngắn ngủi khích động say mê nhưng xa cách lâu dài giết...

Xa cách ngắn ngủi khích động say mê nhưng xa cách lâu dài giết chết say mê
 Charles De Saint
"Xa cách ngắn ngủi khích động say mê nhưng xa cách lâu dài giết chết say mê Charles De Saint"
Châm ngôn về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận