Sự ích kỷ luôn cần được tha thứ bởi không có hy vọng về...

Sự ích kỷ luôn cần được tha thứ, bởi không có hy vọng về thuốc chữa.
-
Selfishness must always be forgiven you know, because there is no hope of a cure.
"Sự ích kỷ luôn cần được tha thứ, bởi không có hy vọng về thuốc chữa. - Selfishness must always be forgiven you know, because there is no hope of a cure."
Danh ngôn tâm hồn Jane Austen
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận