Dễ dãi là phương châm của thể xác và là tro nguội của tâm...

Dễ dãi là phương châm của thể xác và là tro nguội của tâm hồn.
"Dễ dãi là phương châm của thể xác và là tro nguội của tâm hồn."
Danh ngôn tâm hồn Ngạn ngữ Đức
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận