Hãy cười thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã bởi còn đáng...

Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.
-
Smile, even if it's a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.
"Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào. - Smile, even if it's a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile."
Danh ngôn tâm hồn Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận