Có ba thứ cực kỳ cứng thép kim cương và tự thấu hiểu bản...

Có ba thứ cực kỳ cứng: thép, kim cương, và tự thấu hiểu bản thân.
-
There are three things extremely hard: steel, a diamond, and to know one's self.
"Có ba thứ cực kỳ cứng: thép, kim cương, và tự thấu hiểu bản thân. - There are three things extremely hard: steel, a diamond, and to know one's self."
Danh ngôn tâm hồn Benjamin Franklin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận