Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ The noblest revenge is...

Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ.
-
The noblest revenge is to forgive.
"Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ. - The noblest revenge is to forgive."
Danh ngôn tâm hồn Thomas Fuller
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận