Với mọi vấn đề luôn luôn có giải pháp đơn giản nhất To every...

Với mọi vấn đề, luôn luôn có giải pháp đơn giản nhất.
-
To every problem, there is a most simple solution.
"Với mọi vấn đề, luôn luôn có giải pháp đơn giản nhất. - To every problem, there is a most simple solution."
Danh ngôn công việc Agatha Christie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận