Vợ chồng là nghĩa cả đời Ai ơi nhớ nghĩ những lời thiệt hơn...

Vợ chồng là nghĩa cả đời
 Ai ơi nhớ nghĩ những lời thiệt hơn.
"Vợ chồng là nghĩa cả đời Ai ơi nhớ nghĩ những lời thiệt hơn."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận