Việc người thì sáng, việc mình thì quáng.

Việc người thì sáng, việc mình thì quáng.
"Việc người thì sáng, việc mình thì quáng."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận