Vẻ đẹp hiện nguyên hình thì thuyết phục hơn bất cứ thư từ giới...

Vẻ đẹp hiện nguyên hình thì thuyết phục hơn bất cứ thư từ giới thiệu nào.
-
Personal beauty is a greater recommendation than any letter of introdution.
"Vẻ đẹp hiện nguyên hình thì thuyết phục hơn bất cứ thư từ giới thiệu nào. - Personal beauty is a greater recommendation than any letter of introdution."
Danh ngôn Nghệ Thuật Aristotle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận