Vật lý không phải là thứ quan trọng nhất Quan trọng nhất là yêu...

Vật lý không phải là thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất là yêu thương.
Physics isn't the most important thing. Love is.
"Vật lý không phải là thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất là yêu thương. Physics isn't the most important thing. Love is."
Danh ngôn về yêu thương Richard Feynman
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận