Vào tuổi mười lăm sắc đẹp và tài năng chưa tồn tại chỉ có...

Vào tuổi mười lăm, sắc đẹp và tài năng chưa tồn tại; chỉ có sự hứa hẹn về người phụ nữ sắp hình thành.
-
At fifteen, beauty and talent do not exist; there can only be promise of the coming woman.
"Vào tuổi mười lăm, sắc đẹp và tài năng chưa tồn tại; chỉ có sự hứa hẹn về người phụ nữ sắp hình thành. - At fifteen, beauty and talent do not exist; there can only be promise of the coming woman."
Danh ngôn phụ nữ Balzac
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận