Văn hóa tiếng kêu của con người khi đối diện với số phận Culture...

Văn hóa: tiếng kêu của con người khi đối diện với số phận.
-
Culture: the cry of men in face of their destiny.
"Văn hóa: tiếng kêu của con người khi đối diện với số phận. - Culture: the cry of men in face of their destiny."
Danh ngôn công việc Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận