Trước khi hôn nhân hãy cố mà mở to mắt ra Sau khi hôn...

Trước khi hôn nhân hãy cố mà mở to mắt ra
 Sau khi hôn nhân nếu có thể thì nên khép mắt lại
 Benjamin De Franklin
"Trước khi hôn nhân hãy cố mà mở to mắt ra Sau khi hôn nhân nếu có thể thì nên khép mắt lại Benjamin De Franklin"
Ngạn ngữ về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận