Trời nóng nàng chẳng cho ôm Làm liều nàng đấm một mồm toàn răng...

Trời nóng nàng chẳng cho ôm.

Làm liều nàng đấm một mồm toàn răng.

Người thì còn quá trẻ măng.

Nhưng răng đã hết phải chăng đã già.
"Trời nóng nàng chẳng cho ôm. Làm liều nàng đấm một mồm toàn răng. Người thì còn quá trẻ măng. Nhưng răng đã hết phải chăng đã già."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận