Trai thời nay như vàng lên giá Gái thời nay như đá lót đường...

Trai thời nay như vàng lên giá…Gái thời nay như đá lót đường.
"Trai thời nay như vàng lên giá…Gái thời nay như đá lót đường."
Câu nói hài hước
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận