Trai khôn thì lấy vợ giàu Chớ lấy vợ đẹp làm trâu cắm sừng...

Trai khôn thì lấy vợ giàu

Chớ lấy vợ đẹp làm trâu cắm sừng.

Gái khôn thì lấy chồng già

Mai kia nó chết là ta có tiền.
"Trai khôn thì lấy vợ giàu Chớ lấy vợ đẹp làm trâu cắm sừng. Gái khôn thì lấy chồng già Mai kia nó chết là ta có tiền."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận