Tốt danh hơn giàu của.

Tốt danh hơn giàu của.
"Tốt danh hơn giàu của."
Danh ngôn tâm hồn Ngạn ngữ Anh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận