Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt...

Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành.
-
I live in that solitude which is painful in youth, but delicious in the years of maturity.
"Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành. - I live in that solitude which is painful in youth, but delicious in the years of maturity."
Danh ngôn tuổi trẻ Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận