Tôi quyết tâm kiểm soát sự việc chứ không để nó kiểm soát mình...

Tôi quyết tâm kiểm soát sự việc, chứ không để nó kiểm soát mình.
-
I am determined to control events, not be controlled by them.
"Tôi quyết tâm kiểm soát sự việc, chứ không để nó kiểm soát mình. - I am determined to control events, not be controlled by them."
Danh ngôn hành động John Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận