Tôi chuẩn bị cưới và dĩ nhiên là tôi chịu tất cả những nỗi...

Tôi chuẩn bị cưới, và dĩ nhiên là tôi chịu tất cả những nỗi khổ sở của một người đàn ông đang theo đuổi hạnh phúc.
-
I am about to be married, and am of course in all the misery of a man in pursuit of happiness.
"Tôi chuẩn bị cưới, và dĩ nhiên là tôi chịu tất cả những nỗi khổ sở của một người đàn ông đang theo đuổi hạnh phúc. - I am about to be married, and am of course in all the misery of a man in pursuit of happiness."
Danh ngôn đàn ông Lord Byron
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận