Tôi chưa thất bại Tôi chỉ là đã tìm ra 10 000 cách không...

Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.
-
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
"Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động. - I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work."
Danh ngôn công việc Thomas Edison
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận