Tình yêu thương là điều duy nhất chắc chắn có thể rọi sáng tất...

Tình yêu thương là điều duy nhất chắc chắn có thể rọi sáng tất cả những đám mây đen của cuộc đời.
Love is the one thing that can really sure-enough lighten all of life's dark clouds.
"Tình yêu thương là điều duy nhất chắc chắn có thể rọi sáng tất cả những đám mây đen của cuộc đời. Love is the one thing that can really sure-enough lighten all of life's dark clouds."
Danh ngôn về yêu thương Sinclair Lewis
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận